Bijeenkomst woningbouw op bedrijventerreinen, 14 mei

Maandag 14 mei 2018 - 16.00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst voor bestuurders van bedrijvenverenigingen met bedrijfsterreinen in Noord- en Zuid-Holland waar plannen voor woningbouw aan de orde zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats op

Maandag 14 mei a.s. om 16.00 uur in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.

VNO-NCW West wil graag met u overleggen over het gezamenlijk voeren van een lobby voor de belangen van deze bedrijfsterreinen. Veel gemeenten willen de woningbouwopgave invullen door de transformatie van bedrijfsterreinen ten behoeve van woningbouw. Dit kan ten koste gaan van de economische groei en de belangen van het bedrijfsleven schaden.

Samen met u willen wij de mogelijke problematiek inventariseren en bespreken welke lobby-acties met een goede inhoudelijke onderbouwing wij gezamenlijk kunnen ondernemen in de richting van de betrokken gemeenten en de besturen van beide Provincies. Met name de Provincies dienen met het bedrijfsterreinenbeleid een belangrijke coördinerende rol te spelen en te zorgen voor borging van de economische belangen. Wij zijn daarbij niet tégen woningbouw, maar wel wanneer de belangen van het bedrijfsleven geschaad worden.

Tijdens de bijeenkomst zullen Niels Eekhout (voorzitter Bedrijven Kring Schieoevers) en Bruno Giebels (voorzitter Industriële Kring Haarlem) een toelichting geven op hun lobby om de Schieoevers in Delft en de Waarderpolder in Haarlem te behouden als werkterreinen.

Peter van Geffen, directeur van de Stec Groep, zal ingaan op de economische waarde van bedrijfsterreinen.

Via Mooren@vno-ncwwest.nl vernemen wij graag of u op 14 mei a.s. aanwezig zult zijn. Wij hebben getracht alle bedrijvenverenigingen uit te nodigen. Mochten wij bedrijvenverenigingen zijn vergeten, laat u dat dan aub aan ons weten.

Met vriendelijke groet,

Bert Mooren
Directeur VNO-NCW West