MBG Jaarvergadering, 12 april

Donderdag 12 april 2018 - 16.30 uur

BabbelaarDatum:   Donderdag 12 april 2018

Locatie
Eetcafé De Babbelaar, Tuinstraat 4 te Medemblik

 

MELD JE NU AAN

 

 


AGENDA Jaarvergadering

16.30 uur        Ontvangst met koffie/thee

17.00 uur        Jaarvergadering

 1. Jaarverslag vanuit bestuur door voorzitter Mark.
 2. Notulen jaarvergadering 6 juli 2017; KLIK HIER
  Bijlage presentatie Maaike Steltenpool
  Bijlage presentatie Jacco Spil
 3. Financieel verslag 2017.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Bestuursverkiezing:
  Richard Hoogendijk stopt.
  Voorstel nieuw bestuurslid: Sietze Alkema.
 6. Rondvraag.

 17.30 uur        Presentatie Jasper de Boer van Oprecht Advocaten over de AVG-wetgeving.
avg-visual
Per 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) van toepassing en dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedereen moet zich goed voorbereiden om hoge boetes te voorkomen. 

 

Ca.18.15 uur   Informeel netwerken en genieten van een heerlijke buffet.


Mark Noor               Mike Olthoff            Richard Hoogendijk
voorzitter                 secretaris                 penningmeester