MBG jaarvergadering, 16 september 2021

Donderdag 16 september 2021 - 17.00 uur

UITNODIGING
MBG Jaarvergadering op donderdag 16 september a.s.

Locatie:    Bistrop3, Kaasmarkt 3 te Medemblik (route)

Het programma is als volgt:

17.00 uur         Ontvangst met koffie/thee
17.15 uur          Jaarvergadering

 1. Jaarverslag vanuit bestuur door voorzitter Mark
 2. Toelichting over warmtetransitie
 3. Notulen jaarvergadering 18 april 2019; klik hier
 4. Financieel verslag door penningmeester Sietze; klik hier
 5. Verslag kascommissie
 6. Bestuurssamenstelling
  – Aftredend en herkiesbaar: Mike Olthoff
 7. Voorstel statutenwijziging
  – aantal bestuursleden
  – maand algemene ledenvergadering
  – digitaal vergaderen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

18.15 uur
Informeel napraten en genieten van een Walking diner (5 gangen) verzorgd door Bistrop3 en aangeboden door de MBG

MELD JE NU AAN voor de vergadering en het diner!