MBG Jaarvergadering op 19 mei 2022

Donderdag 19 mei 2022 - 17:00 uur

AGENDA  Jaarvergadering

Datum:     Donderdag 19 mei 2022

Locatie:    Het Wapen van Medemblik, Oosterhaven 1, Medemblik

Tijd:           17.00 uur

 

17.00 uur
Ontvangst met koffie/thee

17.15 uur          Jaarvergadering

 1. Jaarverslag vanuit bestuur door voorzitter Mark
 2. Notulen jaarvergadering 16 september 2021, klik hier
  bijlage
 3. Financieel verslag door penningmeester Sietze
 4. Verslag kascommissie
 5. Bestuurssamenstelling:
 • Aftredend en herkiesbaar: Sietze Alkema
 1. Mededelingen:
 • Uitstel statutenwijziging
 • Viering MBG 50 jaar
 1. Rondvraag
 2. Presentatie mogelijkheden Warmtenet door Erik Kemink van Four Energy
 3. Sluiting

18.30 uur
Informeel napraten en genieten van een buffet verzorgd door Het Wapen van Medemblik en aangeboden door de MBG

Meld je nu aan!


Mark Noor                 Mike Olthoff              Sietze Alkema
voorzitter                       secretaris                       penningmeester