MBG Jaarvergadering op 11 mei 2023

Donderdag 11 mei 2023 - 17:00 uur

UITNODIGING

Datum:     Donderdag 11 mei 2023

Locatie:    Bistrop3, Kaasmarkt 2-3 in Medemblik (route)

Programma:         

17.00 uur          Ontvangst met koffie/thee

17.15 uur          Jaarvergadering

 1. Jaarverslag vanuit bestuur door voorzitter Mark
 2. Notulen jaarvergadering 19 mei 2022; klik hier bijlage
 3. Financieel verslag door penningmeester Sietze
 4. Verslag kascommissie
 5. Bestuurssamenstelling
  – Aftredend en herkiesbaar: Mark Noor
 6. Mededelingen:
  – Statutenwijziging
  – Warmtenet
  – Planning activiteiten
 7. Rondvraag
 8. Presentatie Westfriese Bedrijvengroep door:
  Hans-Peter Baars en Renate van der Laan
 9. Sluiting

ca. 18.30 uur
Informeel napraten en genieten van diverse happen van BistrOp3,  aangeboden door de MBG

Zorg dat je er bij bent,  meld je hier aan voor onze jaarvergadering op 11 mei a.s.!
Geef bij de aanmelding door met hoeveel personen je aanwezig bent en of er nog dieetwensen zijn.

 

Mark Noor                 Mike Olthoff              Sietze Alkema
voorzitter                  secretaris                   penningmeester