Verslag MBG Jaarvergadering 6 juli 2017 met presentaties Maaike Steltenpool en Jacco Spil

Maandag 18 september 2017 -

Notulen MBG Jaarvergadering, 6 juli 2017

Presentatie Maaike Steltenpool, toeristische coördinator gemeente Medemblik

Presentatie Jacco Spil, de toekomst van de musea in Medemblik