Dijksma verhoogt subsidieplafond 2016 voor verwijderen asbestdaken

Thursday 01 January 1970

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (ASBEST).

In de brief gaat Dijksma in op het feit dat er de laatste maanden veel gebruik is gemaakt van de subsidieregeling en dat het subsidieplafond van € 10 miljoen inmiddels is bereikt.
Om te voorkomen dat aanvragers tot volgend jaar zouden moeten wachten voordat er subsidie verleend wordt, verruimt de staatssecretaris het beschikbare budget voor 2016 tot € 15 miljoen. Voor de subsidieregeling blijft in totaal ten minste € 75 miljoen beschikbaar.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/24/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken-2016