Het Nieuwe Ondernemersfonds Medemblik

Donderdag 01 januari 1970

Het Ondernemersfonds Medemblik is ondergebracht in de Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM). In 2016 besloot de raad van Medemblik een pilot te houden met dit fonds. Het jaarlijkse bedrag werd gesteld op € 30.000.- Deze pilot heeft 3 jaar gedraaid, tot en met 2018. Met ingang van 2019 is het Ondernemersfonds vernieuwd.

Wat is een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is geen fonds voor armlastige ondernemers. Je kunt een ondernemersfonds het beste omschrijven als een Stimuleringspot voor lokale economie. De aanvragen dienen mogelijkheden te creëren voor een grotere groep ondernemers of een branche. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van glasvezel of camerabewaking op een industrieterrein, het ondersteunen van een lokale markt of het (mee) betalen aan de aankleding van een winkelstraat of -centrum.

Waarom een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds lost het probleem van Free Riders grotendeels op. Free Riders zijn bedrijven die niet mee willen betalen aan gezamenlijke activiteiten of voorzieningen, maar hier wel van mee profiteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een winkelier in een winkelstraat die niet mee betaalt aan de gezamenlijke advertentie voor de koopzondag maar wel open is. Of een bedrijf op een bedrijventerrein dat niet mee betaalt aan camerabeveiliging, maar wel mee profiteert van de getroffen voorziening. Met het ondernemersfonds betaalt iedereen evenredig mee aan deze voorzieningen. Tweede voordeel is dat hierdoor de kosten per ondernemer erg laag blijven. Als iedereen een beetje mee betaalt kunnen grote investeringen worden bekostigd.

Het nieuwe ondernemersfonds
De raad van Medemblik heeft eind 2018 besloten het ondernemersfonds te vergroten. Het te besteden bedrag gaat naar  ongeveer € 100.000.- per jaar en wordt hierdoor een volwassen fonds. Het fonds wordt gevoed vanuit de OZB op niet-woningen. Door de nieuwe impuls is de SOM in staat om grotere projecten aan te pakken en meer initiatieven goed te keuren per jaar. Daarnaast wil het bestuur uitbreiden van drie  naar vijf bestuursleden.

De Stichting Ondernemersfonds Medemblik
De SOM bestaat uit 3 bestuursleden. Secretaris Gerda Kaarsemaker, Penningmeester Richard Bot en voorzitter Ramon Stoffer. In het nieuwe ondernemersfonds is er nog ruimte voor 2 bestuursleden. De voorkeur hiervoor gaat uit naar iemand vanuit de agrarische sector of groot (winkel)bedrijf en/of iemand uit de kern Abbekerk, Midwoud, Sijbekarspel, Andijk of Wervershoof. Op deze wijze probeert de SOM zo breed mogelijk vertegenwoordigd te zijn over de kernen.

De SOM legt verantwoording af aan de Gemeente Medemblik en de Ondernemersfederatie Medemblik (OFM). De aanvragen worden in de vergadering van de OFM besproken. Hierbij kan de OFM de SOM bijsturen in de koers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat elke aanvraag afzonderlijk wordt beoordeeld. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij het bestuur van de SOM.

Wie kan een trekking doen uit het ondernemersfonds?
In principe kan elke ondernemer binnen de gemeentegrenzen een aanvraag doen bij het fonds. Via de site van de OFM (www.ofmedemblik.nl) kan door middel van een formulier een aanvraag worden ingediend. Het algemeen ondernemersbelang is bij de beoordeling een belangrijk punt. Net als het feit dat aanvragen over het algemeen een investering moeten zijn, dus worden gebruikt voor een langere termijn. Tevens moeten aanvragen aansluiten op de Economische Uitvoeringsagenda Medemblik.

Heeft u vragen over het ondernemersfonds? U kunt ons bereiken via info@ofmedemblik.nl