Publieke aftrap EFRO project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten Noord-Holland’

Donderdag 01 januari 1970

Datum:   Woensdag 14 december 2016
Tijd:         15:00 – 18:00 uur
Locatie:   A9 Studios, Westerwerf 1, UITGEEST

De composietenmarkt is nog relatief jong, maar groeit sterk en speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Het materiaal wordt bijna overal voor gebruikt, van bruggen tot gevels en van buizen tot onderdelen van satellieten. Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen zijn dit jaar het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’ gestart. Zij hebben hiervoor een bijdrage van 1.5 mio ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen het programma ‘Kansen voor West II’. Het cluster werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. De provincie Noord-Holland co-financiert het project met een bijdrage van € 750.000 en de partners brengen zelf 2.75 mio in.

Woensdag 14 december a.s. nemen wij u graag mee in hoe de bedrijven en kennisinstellingen zich de komende drie jaar gaan inzetten om te komen tot meer investeringen in de sector, groei en daarmee meer innovatieve werkgelegenheid. Open innovatie, ofwel het creëren van meerwaarde door kennisdeling met concurrenten vormt hierbij een belangrijk speerpunt.  Heeft u interesse in de mogelijkheden van composieten? Dan is deze bijeenkomst voor u interessant. Tevens zijn deze uiterst interessante bedrijven hard op zoek naar nieuwe aanwas. Bent u een MBO of HBO docent of student? Kom dan ook langs! Leer de bedrijven kennen en hoor meer over de kansen om mee te werken aan spannende composietinnovaties.

U bent vrij om deze uitnodiging te delen binnen uw netwerk.

Programma

  • 15:00 uur    Opening door Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN en penvoerder EFRO project
  • 15:10 uur    Trends en ontwikkelingen in de composietensector door Prof. Adriaan Beukers
  • 15:40 uur    Toelichting programma Kansen voor West II door Ruud van Raak, programma manager Kansen voor West
  • 16:00 uur    Vertaling van het project Valorisatie Hightech Sector Composieten naar de regio door Piet Goverse, projectleider
  • 16:20 uur    Student Inholland
  • 16:30 uur    Economische visie provincie Noord-Holland, door Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken
  • 16:45 uur    Netwerken en borrel

Aanmelden KLIK HIER. Graag tot 14 december!