Tijdelijke fietsverbinding De Strip (Zwaag) open

Thursday 01 January 1970

Brom/fietsverkeer tussen Zwaagdijk-West en Zwaag kan vanaf 21 december 2016 gebruikmaken van een tijdelijke fietsoversteekplaats met verkeerslichten over de N302 Westfrisiaweg bij De Strip in Zwaag. Vorig jaar werd de fietsverbinding ter hoogte van de Rijweg (Zwaag) afgesloten, waardoor fietsverkeer ruim een jaar moest omrijden.

Werkzaamheden

Heijmans bouwt bij het huidige kruispunt bij De Strip een geregelde (brom)fietsoversteek. In de nacht van 20 op 21 december 2016 wordt tussen 20.00 en 5.00 uur op het kruispunt De Strip/N302 Westfrisiaweg gewerkt. De bestaande verkeerslichten worden op knipperen gezet. Weggebruikers kunnen enig oponthoud ervaren. Daarnaast zijn er verkeersregelaars aanwezig die het verkeer regelen.

Stillegging werk

Hoewel het werk aan de N23 Westfrisiaweg door een meningsverschil tussen de provincie en aannemer Heijmans sinds 10 november 2016 stil ligt, werkt Heijmans op dit moment nog op enkele locaties langs het tracé.

Voor de werkzaamheden die Heijmans heeft stilgelegd, geldt dat het bouwbedrijf er wel voor zorgt dat er een veilige situatie achterblijft voor weggebruikers en omwonenden. Zo kan het zijn dat er hier en daar langs het tracé soms toch nog een werkauto te zien is om bijvoorbeeld bouwuitritten af te sluiten, of grond af te vlakken. Het bouwen van de (brom)fietsverbinding bij De Strip maakt onderdeel uit van deze werkzaamheden.

Meer informatie?

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de weg? Dan kunt u hiermee terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.