Voorontwerpbestemmingsplan DEK-terrein te Medemblik ligt ter inzage!

Thursday 01 January 1970

In verband met het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij om een reactie gevraagd op het voorontwerpbestemmingsplan DEK-terrein te Medemblik, gelegen in de gemeente Medemblik.

Inhoud bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 80 woningen inclusief de ontsluitingen en de parkeerplaatsen op de voormalige sportvelden van DEK. Dit voorontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van de gebiedsvisie DEK-terrein. Deze gebiedsvisie is tot stand gekomen via een intensief participatietraject met omwonenden en overige belanghebbenden. De te bouwen woningen bestaan uit een mix van koopwoningen en huurwoningen.

Ter inzage legging
Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op onze website www.medemblik.nl onder Inwoner – Bouwen, wonen en verkeer – Bestemmingsplannen – Voorontwerp bestemmingsplannen.

Of via deze link:  https://www.medemblik.nl/Inwoner/Bouwen_en_wonen/Bestemmingsplannen/Voorontwerp_bestemmingsplannen/Woningbouw_DEK_terrein_Medemblik

Een papieren versie van het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag geopend van 9:00 tot 20:00 uur en op de overige werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur.

Reacties
Een reactie in het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg kunt u uiterlijk 20 juli 2017 indienen:

–          Per e-mail: info@medemblik.nl

–          Schriftelijk: aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Bij het indienen van de reactie graag onder vermelding van zaaknummer: Z-17-005226.

Indien binnen de gestelde termijn geen reactie van u is ontvangen, neem ik aan dat u kunt instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan DEK-terrein te Medemblik.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan gerust contact op met het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Met vriendelijke groet, Marjo Dekker

Ondersteunend medewerker RO