Parkmanagement Medemblik

Parkmanagement Medemblik

Oude Veiling 4
1689AA Zwaag

Telefoon

0631687195

Online

http://pmmedemblik.nl/
pieter@parkmanagementhoorn.nl

Parkmanagement Medemblik

Diensten

Parkmanagement Medemblik

Het creëren van toegevoegde waarde op de bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik voor de belangrijkste stakeholders, zijn de vastgoed eigenaren, de gebruikers en de gemeente. Dit doen we door:

Het uitvoeren van collectieve taken w.o.:

 • Terreinbeveiliging
 • Bebording
 • Onderhoud groen (beheer kwaliteit)
 • Het collectief uitvoeren van taken gericht op individuele bedrijven, o.a.:
 • Beveiliging van de panden
 • Terreinonderhoud
 • Bemiddeling Energielevering, groen en goedkoop

De opbrengst hiervan is:

 • Waardebehoud / verbetering vastgoed
 • Voorkomen van achteruitgang / inhaalinvesteringen, nieuwe revitaliseringen
 • Economisch vitale bedrijventerreinen met een prima vestigingsklimaat
 • Hoge tevredenheid van de ondernemers

Dit alles kan alleen worden gerealiseerd en behouden als vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente binnen Parkmanagement blijven samenwerken Wij doen dit vanuit de visie dat Parkmanagement Medemblik, in samenwerking met alle stakeholders, zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat op de Medemblikse bedrijventerreinen; en vanuit de missie dat Parkmanagement Medemblik, door het nastreven van een hoog dienstverlenend gehalte voor de stakeholders, een positieve bijdrage levert aan een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat Speerpunten daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven.