Het Bestuur

Een proactief team dat er voor gaat om het beste voor de ondernemers in Medemblik te faciliteren.

Het bestuur van de MBG bestaat uit de voorzitter, Mark Noor, penningmeester, Sietze Alkema en secretaris, Mike Olthoff. Bijna allemaal ondernemers in diverse branches. Een enthousiast team dat goed op elkaar is ingespeeld. De taken binnen het bestuur zijn goed verdeeld en dit maakt dat een ieder te allen tijde weet wat er moet gebeuren en op welke manier.
Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Marja Beets-Visser.

Een paar keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergadering komen actuele punten naar voren, wordt het overleg met de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) en de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) besproken, aandachtspunten via de gemeente, de financiën, ingekomen stukken en de voorbereidingen doorgenomen voor activiteiten met de leden. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.
Kortom een redelijk proactief team dat er voor gaat om het beste voor de ondernemers in Medemblik te faciliteren.