Westfriese bedrijvengroep

Wie zijn wij?

De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale vereniging, die de sociaaleconomische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. Als spreekbuis namens een kleine 1000 bedrijven en aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties werkt de vereniging samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland, de Hollandse Werkgevers Vereniging, Halter in Balans en brancheorganisaties als VNO-NCW, WLTO, Bouwend Nederland en Ondernemers Organisatie voor de Logistiek (EVO).

Belangrijkste algemene taak

Gezamenlijke belangen formuleren en gezamenlijk tot oplossingen te komen waar iedereen zich in kan vinden en waar de regio ook op lange termijn en in zijn geheel van profiteert. Bijkomende activiteit is de leden te voorzien van informatie over ontwikkelingen in de regio.

Wat doen wij?

De Westfriese Bedrijvengroep is een actieve vereniging, die actie onderneemt voor een voorspoedige economische ontwikkeling van de regio via netwerken en lobbyen. Door onze rijke reguliere contacten zijn wij in staat tot resultaatgerichte overleggen en een goede afstemming van activiteiten. Met het instellen van regionale commissies van leden met specifieke deskundigheden op deelterreinen als infrastructuur, onderwijs en opleiding, energie en milieu, communicatie en publiciteit zijn wij in staat kennis te verwerven en te verspreiden.

Naast onze eigen website met nieuws voor leden en belangstellenden, geven wij i.s.m. andere partijen minstens zes maal per jaar het magazine Westfriese Zaken uit met actuele informatie en berichtgeving vanuit de plaatselijke clubs. We ondersteunen de Stichting Ondernemersgala Westfriesland die jaarlijks het ‘Westfries Ondernemersgala’ organiseert. Tijdens dit gala wordt de Rabobank Méérprijs, de Van der Valk Publieksprijs en de WBG Groeiparel uitgereikt.

Reden van oprichting

Bij ondernemers en verenigingen was er behoefte aan regionale belangenbehartiging. Vóór die tijd was iedere vereniging met zijn eigen gebied en zijn eigen zaken bezig. Regionale zaken zoals infrastructuur en onderwijs bleven tussen de verenigingen hangen en werden niet aangepakt. Deze paraplufunctie zou de WBG moeten gaan vervullen als overkoepelend orgaan dat zich met de totale regio bezighoudt.

Logo-WBG-groot